Dit artikel is een vervolg op het artikel “In the beginning” dat ik in 2007 schreef naar aanleiding van de vraag van Jos: “Hoe ben je met (zee)kajakken in aanraking gekomen?”.
Ik schreef onderin dat artikel heel globaal over het vervolg tot en met het zeekajakken. Het heeft even geduurd, maar nu pas ben ik aan het vervolg begonnen over de afzonderlijk discipline waar ik doorheen ben  gegaan.
In deze serie artikelen ga ik stap voor stap langs alle disciplines.

Websites bouwen

Omdat we ons in de situatie met de Commissie zeevaren niet zo thuis voelden voor het publiceren van onze testverslagen, hebben we al snel een andere oplossing gezocht voor de situatie: Omdat websites mij al interesseerde heb ik een website gemaakt waarin we alle verslagen, ook de paar oudere, publiceerden. Daarmee waren alle verslagen ook gelijk gebundeld voor de lezers. Wij kregen van veel kanten waarderende reacties op de website. Dus daar gingen we mee door. 
De website is, in het kader van het leerproces, een aantal keren veranderd. Na verloop van tijd is de website geëvalueerd tot dit huidige weblog op www.zeekajaksite.nl. Wel met een structurele verandering want na 10 jaar alleen te hebben getest wilde ik daarmee stoppen. Ik bedacht toen dat ik in plaats van de testverslagen een handleiding voor het testen kon schrijven. Een handleiding waarin al de kennis die Willem en ik hebben verzameld is opgenomen en ook hoe je zelf een kajak kunt testen. Daar was echter weinig animo voor en kreeg ik alleen vragen naar de oude testverslagen. Naar aanleiding daarvan heb ik het huidige weblog gemaakt waarin echter wel de belangrijkste informatie over kajak-eigenschappen ook is opgenomen. De handleiding voor het testen wilde ik wel bewaren en heb er daarom een boekje van laten maken.

Toen ik na verhuizing lid werd van een andere vereniging “ Kanovereniging Uitgeest” vroeg ik ze daar op de algemene ledenvergadering al na korte tijd “waarom hebben jullie nog geen website?” Het antwoord op de vraag was dat ik maar eens een voorstel moest laten zien. Dat heb ik gedaan en mocht toen een website gaan bouwen. Ook deze website maakte qua uiterlijk aan groei door in het kader van het leerproces. Het duurde een tijdje voordat de leden aan de website gewend waren geraakt en werd zeker de vaarkalender er druk bezocht. Onlangs is het Joomla-CMS overgezet op Wordpress-CMS en inmiddels heb ik het "stokje" van het webmaster-zijn doorgegeven. Sindsdien is er qua uiterlijk nog niet veel veranderd😉

In de kanowereld bleef de website van Kanovereniging Uitgeest niet onopgemerkt. Zo kwam het dat Peddelpraat, die met wat problemen worstelde over het actueel houden van hun toenmalige website, mij vroeg of ik Peddelpraat kon helpen. Ik heb in overleg met het bestuur ook voor hen een nieuwe website gemaakt in het CMS-Joomla. Natuurlijk zijn daar ook nog verbeteringen gekomen, maar de site is nog steeds in functie en verzorgt Chris de Ridder de inhoud als redacteur. Zelf ben ik nog de webmaster

Weer een paar jaar later kwam de TKBN met een vergelijkbare vraag.Ook hier ging ik de website bouwen. Dit keer kreeg ik veel goede informatie over wat de site moest kunnen doen en wat er in moest staan. De secretaris Charles Fuss had namelijk in Word een soort website gecreëerd in een word-bestand met onderlinge links naar pagina’s die aan het menu gekoppeld waren. Ook was er al veel informatie op de verschillende bladen ingevuld. Zo hoefde ik alleen maar de structuur en de informatie in de software vorm te geven. Maar ik had hier wel een flinke leercurve omdat hun uitdrukkelijke wens was om Drupal te gebruiken voor de bouw van de website.  Inmiddels is ook deze site onlangs naar Wordpress overgezet en zorgt de huidige webmaster voor het systeem en de secretaris houdt de inhoud actueel. Zelf los ik onverwachte probleempjes of vragen op.

Eigenlijk wel mooi voor mij dat ik drie verschillende CMS-systemen (Content Management Systeem) beheer zoals Joomla, Drupal en Wordpress nu beheers. En eigenlijk ook HTML en PHP want in mijn eerste websites had ik dat vooral gebruikt.

Omdat een systeem zoals Joomla, Drupal en Wordpress veel makkelijker te onderhouden zijn heb ik het HTML als bouwsteen verlaten, Uiteraard heb ik nog zeker baat bij HTML om in een CMS-website een eigen gezicht te creëren.

Eigenlijk zijn de websites een soort hobby geworden en doe ik de overige websites als vrijwilliger. Voor een club is een betaalde website meestal niet haalbaar. Dat wil niet zeggen dat ik bij oplevering van een website soms niet een aardigheidje krijg.
En om binnen een vereniging een lid te vinden die de site gaat bijhouden ben ik begonnen de sites op Wordpress over te zetten omdat dit makkelijker is over te dragen. Ik kan ten slotte niet voor eeuwig de site up to date houden.

Ik beschrijf in dit artikel het bouwen van deze websites omdat ze een spin-off zijn mijn weblog en eerder de testverslagen van zeekajaks. En met mijn weblog wil ik nog steeds praktische kennis delen waar andere kajakkers kennis en/of inspiratie, hoop ik 😉, kunnen vinden.

Dus eigenlijk heeft mijn weblog een vergelijkbare drijfveer als er achter het publiceren van de zeekajaktest zat.