In het boekje “De reddingboot 213”van de KNRM vond ik een artikel over het Slijktgat bij de Kwade Hoek. Dit artikel is weliswaar geschreven voor jachtjes en viskotters, maar eigenlijk is het voor zeekajakkers nog veel belangrijker.

Als je een zeekajaktocht van Stellendam naar Springersdiep  zou willen maken of een rondje Hinderplaat zou willen varen, kijk dan uit als het windkracht 5 of meer is: dat is het Slijkgat een geul waar je beter niet in de buurt kan komen.

Het artikel:


Veilig aanlopen van het Slijkgat

Het Slijkgat is een ondiep gat. Als wind en zeegang toenemen, wordt de geul al snel gevaarlijk vaarwater door brekers en grondzeeën. Plaatsvervangend schipper Arnold Keijzer legt uit hoe je veilig binnenkomt.

Het Slijlgat ligt tussen de Room-potsluis, 25 mijl naar het zuid-westen, en de Nieuwe Waterweg, l0 mijl noordelijker. Dit zeegat is de noordelijke toegang tot de Hollands-Zeeuwse delta. De betonde geul, van uiterton SG tot de Goereese Sluis in de Haring-vlietdam, is 8 mijl lang.

VERZANDING

Officieel houdt baggerschip Deo Gloria de diepte op 5,5 meter bij LAT (Lowest Astronomical Tide) over 100 meter breedte. Maar door voortdurende verzanding is dat op wisselende plekken heel veel minder. Stellendammer viskotters moesten afgelopen winter uitwijken naar andere havens. In mei dit jaar nog liepen jachten in de geul vast bij de SG 5 en de SG 8. Bij hoge zee breken golven naast de geul op de ondiepte Hinder. Zwaar van opgewerveld zand en schelpen kan zo'n grondzee doorlopen in de geul en een jacht of visboot platslaan of van koers duwen. De vraag is altijd: kunnen we veilig het Slijlgat binnen? Arnold Keijzer, plaatsvervangend schipper van KNRM-station Stellendam weet er alles van.

ADVIEZEN
VAN ARNOLD KEIJZER

  • Blijf weg uit het Slijkgat bij krachtige wind of meer uit het noordwestkwadrant en bij deining.
  • Vraag altijd bij Post Ouddorp (08.00-20.00 uur; kan.25) of Verkeerscentrale Vlissingen (20.00-08.00 uur) naar golfhoogte en dieptes.
  • Kom binnen over de vloed, lieÍst rond hoogwater.
  • Houd bij zeegang de luiken dicht, de motor aan en blijf aangelijnd.
  • Let op het stroomverzet.

"Dieptes in het Slijkgat veranderen onregelmatig en de baggeraar loopt achter de feiten aan. Of je nou binnenloopt of door de sluis naar zee gaat, vraag vooraf bij Post Ouddorp - dat is de zeeverkeerscentrale op de vuurtoren van Ouddorp (mariFoonkanaal 25) - informatie over de dieptes. De vuurtorenwachter vertelt je waar je de rode of groene kant of juist het midden moet houden."

6RONDZEEËN

"Bij harde zuidwestenwind heb je nog een beetje beschutting van de Ooster en misschien geeft de 2e Maasvlakte wat luwte bij noordenwind. Maar vanaf windkracht 6 à 7 tussen west en noord heeft een jacht in het Slijlgat niks te zoeken, zeker niet als het al langer uit die richting waait. Ook niet bij hoge deining doordat het elders op de Noordzee heeft gestormd. En al helemaal niet bij laagwater of afgaand tij.

Vraag Post Ouddorp naar de golfhoogte. Tussen 20.00 en 08.00 uur word je doorgeschakeld naar Verkeerscentrale Vlissingen, die geeft dan de laatste uitlezing. Vanaf een golfhoogte van 1,5 meter loopt  een jacht al risico, want dan zitten er altijd golven van 2,5 meter tussen en die kunnen flinke klappen uitdelen.

loop binnen over de vloed. Die heb je mee vanaf 3 uur voor tot I uur na hoogwater Hoek van Holland. Let op, de stroom zet dan naar de rode kant. Kijk vaak naar de boeien achter je om te zien je nog goed in de geul. zit."