Al jaren ben ik er een liefhebber van om vanuit Noordpolderzijl met zeekajaks naar Simonszand te varen.
In de tijd dat er op het Oostelijk wad nog minder kanoërs voeren, werd het nog gedoogd dat we daar een nacht met een tentje doorbrachten. Inmiddels het streng verboden daar te verblijven tussen 3 uur vóór en 3 uur ná hoogwater, omdat rond deze tijd de zandplaat als hoogwatervluchtplaats dient voor duizenden vogels.
We houden ons daar altijd strikt aan. Maar kamperen heeft toch geen zin meer omdat de plaat zo laag is geworden dat je er waarschijnlijk natte voeten krijgt als je gaat kamperen.

Maar toch komen we er heel graag!

Waarom?

Omdat we er genieten van de ruimte. Omdat  we per kajak komen hebben we te maken met de eb- en de vloedstroom en daardoor blijven we noodgedwongen ca. 3uur op Simonszand. Totdat het tij keert en we weer terug kunnen varen. We zijn op Simonszand vrijwel altijd moederziel alleen en genieten van de omgeving.  We zitten midden in de natuur en zien niets behalve een streepje aan de horizon waarvan we weten dat dit de dijk van het vaste land is.
 
Wel kunnen we Rottumerplaat zien en verder meeuwen en wolken. Soms zwemt er een nieuwsgierige zeehond voorbij maar die laten we natuurlijk met rust.
En soms zien we een vissersschip in de geul voor ons vissen. Leuk om te bekijken.
Zo’n lang verblijf is natuurlijk ook lekker om een beetje van de verloren nachtrust in te halen want we moesten wel vroeg op.

Verder komen we er graag omdat het kanoën een avontuur op zich is. Bovendien komen we maar zelden een boot tegen en varen we daar alleen.

Alle zeekaarten van dit gebied heb ik bewaard en onlangs zag ik dat ik uit de periode 1996-2023 acht zeekaarten heb. Als je die bestudeert zie dat het wad elk jaar weer verandert. Soms weinig en soms veel. 

De meest in het oog vallende verandering vond ergens plaats tussen 2022 en 2023. In één keer verplaatste Simonszand zich 500m of meer naar het oosten. En ook de zuidkant van Rottumerplaat verdween voor een groot deel. Toen moet er een reusachtige storm hebben gewoed. Bovendien konden we alle jaren aan de oostkant van Simonszand aanlanden. Dat is nu ineens anders en moeten we aan de westkant landen.

Dit alles inspireerde mij om alle zeekaarten op een rij in een film te plaatsen zodat je heel goed kunt zien wat er in de loop van de jaren is veranderd. Het wad wandelt oostwaarts zegt men wel.

Ik had maar 10 oude zeekaarten, maar gelukkig was de Hydrografische dienst van defensie bereid mij alle ontbrekende oude kaarten van de jaren 1994 t/m 2021 ter beschikking te stellen. Het geeft een prachtig beeld van hoe het wad altijd weer in beweging is.

We zien alweer uit naar een dagje Simonszand dit jaar in 2024.

Dat moet je echter plannen want het weer werkt niet altijd mee. En je eigen agenda moet ook meewerken. Daarom maak ik aan het begin van elk jaar in het vroege voorjaar al een planning van april tot en met november. Om elke dag van het jaar handmatig door te rekenen is veel te veel werk. Daarom heb ik een spreadsheet gemaakt waarin ik de geschikte data met het bijbehorende getij invoer.

Als voor bereiding download ik de gegevens van zons- op en ondergang. Dit om te weten of we nog bij daglicht terug kunnen zijn in Noordpolderzijl. Het laatste stukje van de vaargeul naar de  haven is een dusdanig kronkelend geultje en de takken die de geul markeren zijn in de schemer ook niet heel goed zichtbaar. Het lijkt me een heel gedoe als je fout vaart omdat je een tak mist en in de blubber komt vast te zitten.

Ook kies ik de geschikte getijde gegevens voor een tocht naar Simonszand voor de periode van april tot en met november. De data kies ik in blokken van 3, 4 of 5 dagen. 

Die blokken zijn natuurlijk omdat het niet elke dag mooi weer is en we dus per blok kunnen kiezen voor een dag eerder of later. Sterker nog; we vinden zo’n tocht zo leuk dat we alle dagen van het blok vrijmaken in de agenda. We reizen dan naar Eenrum waar we gedurende het blok kamperen en zo op de gunstigste dag gaan varen. De dagen waarop we niet (kunnen) varen gaan we in Groningen wat anders doen; zoals kanoën, fietsen of andere toeristische activiteiten.

Overigens zijn die blokken van 3,4 of 5 dagen niet alleen om de gunstigste dag voor de tocht naar Simonszand te kiezen maar ook om op de vaardag niet half Nederland hoeven door te rijden voor en na de tocht. Veel te vermoeiend 😉. We vinden het prettiger om 's-morgens van Eenrum naar Noordpolderzijl te rijden want daar zijn we binnen een half uur.

De gekozen dagen (geel gearceerd) voer ik in het spreadsheet:

Een maal ingevuld print ik een samenvatting van de meest nuttige informatie voor de planning

Dit overzicht houden we het hele jaar in de gaten qua weersomstandigheden!

En nu: Op naar Simonszand!